10/11/2007

UCAC yn Prynu Havelock Villa / UCAC Buy Havelock Villa

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi prynu Havelock Villa ar Riw Penglais. Mae’r Undeb yn bwriadu symud ei bencadlys cenedlaethol o’r lleoliad presennol gyferbyn â’r pier i’r safle newydd fydd ag adnoddau mwy priodol erbyn yr haf 2008. Bydd hyn yn gorffen y blynyddoedd o ansicrwydd am ddyfodol yr hen gartref preswyl a oedd wedi mynd a’i ben iddo.


UCAC - The Welsh Teaching Union - have bought Havelock Villa on Penglais Hill. The Union intends to move its national headquarters from the current site opposite the Pier to the new site with improved facilities by next summer. This looks set to end many years of uncertainty about the building which was formerly a residential home but has been allowed to become dilapidated.