15/04/2008

Mae Etholiadau Yma / Elections are here

Mae'r etholiadau lleol ar 1 Mai bellach ar y gorwel ac mae'n siwr y bydd llu o barnffledi'n dechrau ymddangos drwy flwch y post. Yr etholiadau yma fydd yn penderfynu ar y hyn sy'n digwydd i wasanaethau yng Ngheredigion yn ystod y pedair blynedd nesaf.

It's time to batten down the hatches and prepare for all those leaflets through the door as we approach the County and Town Council elections on May 1st. The elections will shape public services in Ceredigion for the next four years.

Plaid Cymru's candidates in the elections across Aberystwyth's five wards are as follows:

Bronglais
Sir / County - Alun Williams
Tref / Town - Aled Davies, Ann-Marie-Hinde, Sue Jones-Davies, Alun Williams

Gogledd / North
Sir / County - Aled Davies
Tref / Town - Mark Strong, Wyn Thomas


Canol / Central
Sir / County - Mark Strong
Tref / Town - Lyn Lewis Dafis, Sam Mackenzie-Grieve

Rheidol
Sir / County - Sue Jones-Davies
Tref / Town - Oli Morys, Sandra Oliver, Catherine Trim


Penparcau
Sir / County - Steve Davies, Rob Gorman
Tref / Town - Steve Davies, Rob Gorman