10/08/2008

Cynllunio Diweddaraf / Planning Latest

Y diweddaraf ar geisiadau cynllunio a thrwyddedu yn ward Bronglais a'r cyffiniau

The latest on planning and licensing applications in Bronglais ward and around

TRWYDDEDU / LICENSING

Siop Bwydydd Parod Marco, 19 Stryd y Dollborth
Marco's Takeaway, 19 Northgate Street
Mae'r siop uchod wedi gwneud cais i ymestyn eu horiau bwydydd hwyr o 11yh i 5yb o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
Mae'r cais ar gael i'w archwilio yn yr Dylid cyflwyno unrhyw sylwadau erbyn dydd Marwth 19 Awst i'r Adran Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA.
The above premises have applied to extend their hours of late night opening from 11pm to 5am from Monday to Saturday.
Any comments shouold be made by Tuesday 19th August to the Licensing Section, Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA

CYNLLUNIO / PLANNING

14 Coed y Buarth A080456
Codi estyniad ail lawr a lolfa haul
Erection of second floor extension and sun lounge.
Diweddaraf / Latest – Approved subject to conditions

Northgate House, Stryd y Dollborth / Northgate Street A070273
Gosod 2 uned tewychu wrth ymyl yr adeilad
Installation of 2 condensing units to side of building
Diweddaraf / Latest - Development Control Committee on 18th June decided that the application should be deferred to invite the applicant to relocate the condensing units or, failing the identification of an appropriate site, the carrying out of works to mitigate the sound from the units which is disturbing local residents. Officers were also told to consider imposing restrictions on the operating times of the units. A failure to agree to this will result in refusal of permission and enforcement action.

Mynwent Aberystwyth Cemetery, Ffordd Llanbadarn Road A080587
Erection of a garage and stores and ancilliary accommodation
Diweddaraf / Latest - in the consultation period

Tir rhwng 3 a 4 Rhes y Poplys / Land between 3 & 4 Poplar Row A080535
Codi ty ffordiadwy / Erection of affordable dwelling
Diweddaraf / Latest - Earliest likely date for decision is 10th September.

Llyfrgell Cenedlaethol Cymru / National Library of Wales A080401
Hewl un ffordd newyddyn cysylltu y Llyfrgell a Champws y Brifysgol
One-way link road between the National Library and the University Campus

Llyfrgell Cenedlaethol Cymru / National Library of Wales
Adeiladu ramp er mwyn creu mynedfai’r anabl ger y drws cefn.
Construction of ramp to create disabled access to rear door
Diweddaraf / Latest – Consent granted

Campws Penglais i Gampws IGER / Penglais Campus to IGER Campus A080373
Gosod ceblau ffibr optig tan ddaear ar gyfer cyswllt data
Installation of underground fibre optic data link
Diweddaraf / Latest - Approved subject to conditions

Ysbyty Bronglais / Bronglais Hospital A080176
Erection of 5 storey extension and 2 storey car park
Outline application (i.e. for the principle of the development)
Diweddaraf / Latest - Earliest likely date for decision is 8th October.

Bryn Penglais / Penglais Hill A080067
Erection of Doctor's Surgery and Creche
Diweddaraf / Latest - Outline planning approval has already been granted. This latest application is for the detail of what could go on the site. The consultation period has now ended but comments sent may still be considered. The developers have extended the length of the site in order to reduce pressure on the Dingle behind the site. Earliest likely date for decision is 10th September.

Plot 6, Llys Ardwyn, Ffordd Ddewi / St David's Road (Hen Safle Penweddig / Old Penweddig site) A080513
Codi ty datgysylltiedig / Erection of a detached dwelling
Darn o dir ar ochr yr ysbyty o'r safle yw Plot 6 ac mae modd ei gyrraedd o'rtracc ger brig Cae'r Gog
Plot 6 is the piece of land on the hospital side of the site, accessible via the track at the top of Cae'r Gog.
Diweddaraf / Latest – Earliest likely date for decision is 10th September.

Other applications so far approved at Llys Ardwyn are:
Phase 1 - 9 flats
Phase 2 - 18 flats
Phase 3 (the old school 'C' Block) - 17 flats (inc. 3 affordable)
4 apartments in the 'Undercroft' (3 as affordable housing)
Houses on plots 1, 2, 3, 4 & 5

Gellir gweld y cynlluniau yn Swyddfa Cyngor y Dref yn Neuadd y Dref, Aberystwyth (Ffon 624761). Dylid danfon sylwadau at yr Adran Cynllunio, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0PA

Plans for all applications can be viewed in the Town Council Office in Aberystwyth Town Hall (Tel 624761). Comments can be sent to the Planning Department, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa Aberaeron, Ceredigion, SA46 0PA