24/09/2009

Y Crynwyr yn Sir Aberteifi

Cyflwyniad yn Gymraeg gan Dr. Owain Evans
fel rhan o wythnos y Crynwyr

Dydd Mawrth 6ed Hydref, 7.30 pm
Tŷ Cwrdd y Crynwyr, Maes Maelor, Penparcau, Aberystwyth

Mwy o wybodaeth: 01970 – 610056
neu
gethine45@yahoo.co.ukThe Quakers in Cardiganshire

A talk in English by Dr. Owain Evans
as part of Quaker week


Monday 5th October, 7.30 pm
Quaker Meeting House, Maes Maelor, Penparcau, Aberystwyth

More information: 01970 – 610056

or gethine45@yahoo.co.uk