29/06/2007

More Traffic Wardens for Hospital Area

CYMORTH YCHWANEGOL WARDEINIAID TRAFFIG
Mae Arolygydd Heddlu Aberystwyth wedi dweud wrth y ddau warden traffig sy’n gweithio yn Aberystwyth i ymweld ag ardaloedd yr ysbyty a Buarth bob wythnos er mwyn sicrhau bod pobl yn parchu’r cyfyngiadau parcio yno yn dilyn cais oddi wrth gynghorwyr lleol. Yn y gorffennol, prin iawn fyddai’r wardeiniaid traffig yn gallu ymweld â’r ardal o ganlyniad i’w pwysau gwaith ac roedd hyn aml yn arwain at bobl yn parcio’n anghyfreithiol ger yr ysbyty a’n achosi anawsterau i drigolion yr ardal. Gobeithir y bydd y sefyllfa nawr yn dechrau gwella.

Y ffyrdd gorau o gysylltu â’r heddlu ynglŷn â phroblemau parcio ac unrhyw broblemau arall nad ydynt yn rhai brys yw:
Ffôn: 0845 – 3302000.
E-bost:
communications.centre@dyfed-powys.pnn.police.uk
Cyfeiriad: Gorsaf Heddlu Aberystwyth, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth, SY23 1PH
EXTRA TRAFFIC WARDENS
Aberystwyth's Police Inspector has instructed the town's two traffic wardens to visit the hospital area every week to ensure parking restrictions are enforced following a request from councillors. Visits to the area by the hard-pressed wardens were previously no more than occasional, leading to frequent illegal parking and difficulties for residents. It is hoped the situation will now improve.
The non-emergency route to contact the police about parking or any other issue is to phone 0845 – 3302000.
The e-mail address is communications.centre@dyfed-powys.pnn.police.uk
The written address is Gorsaf Heddlu Aberystwyth Police Station, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth, SY23 1PH
Alternatively the wardens themselves, Tania and Juliet, are very helpful if you happen to see one in the street.
Thanks to Brian Clifford for the photo